„Pomagamy wokoło”

„Pomagamy wokoło” – projekt ma promować aktywne postawy w tworzeniu przyjaznego  otoczenia ..

Możemy pomagać osobom starszym, osobom chorym, osobom biednym, osobom niepełnosprawnym, osobom potrzebującym jakiejkolwiek pomocy..

Możemy pomagać pieskom, kotkom, ptaszkom [wróble, sikorki itd] i wszystkim zwierzątkom wokoło..

Wkrótce opis projektu i opis jego realizacji..

 

„Zielona Polska”

„Zielona Polska” – projekt ma promować aktywne postawy w tworzeniu zielonego otoczenia a także w ochronie zieleni..

Wkrótce opis projektu i opis jego realizacji..